Förbundsstämma 2019 - FRO VÄRMLAND

medalj komb

FRO Värmland förbundsstämma 2019 genomförd

Lördagen den 23 feb var 17 av förbundets medlemmar samlade i förbundslokalen till ordinarie stämma. Kan konstateras att deltagandet, jämfört med vårt medlemstal vid årsskiftet, var nästan en fjärdedel - POSITIVT !

Dagordningens formella punkter kunde raskt klaras av under ledning av "klubbföraren" Bengt Holmgren.
Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse och följde revisorernas rekommendation om att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för 2018. Även styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och budget föll i god jord och fastställdes. De föreslagna justeringarna av medlemsavgifter för 2020 till följd av central höjning antogs. Även särskilda avgiften för ungdom under 20 år fastställdes.

Valen följde beredningens förslag och innebär oförändrade namn, men ett "platsbyte" mellan ledamot och ersättare.

Efter den formella delen överlämnade förbundssekreteraren på centralstyrelsens uppdrag
FRO Förtjänstmedalj i silver till Kjell Högström och Christer Pettersson. (Bild: Bennie Danielsson)

Som vanligt unfägnades vi sedvanlig, utmärkt spis genom vår förbundskvartermästares, Lars P försorg !

Justerat protokoll från stämman finns nu i FRODOK.