Vi behöver fler operatörer till Sambandsenhet Karlstad !

Vi har behov av fler operatörer för bemanning av vår civila Sambandsenhet Karlstad (SE Ks). Grundförutsättning är att vara eller bli medlem i FRO samt att godkänt göra nödvändig grundutbildning. Du ska vara frisk och ha normala fysiska förutsättningar för verksamheten. Man behöver om man har en anställning, även få ett medgivande från sin arbetsgivare. Har Du tidigare utbildning/kompetens som civil/militär signalist, erfarenhet av nätverksteknik etc, är det meriterande och valideras för att klargöra vilket slutligt behov av utbildning som finns för den enskilde.

Grunden för enhetens verksamhet återfinns i ett avtal mellan FRO Värmland och Länsstyrelsen i Värmland tecknat i månadsskiftet sept/okt 2018. Bland deluppdragen finns fn stöd till Länsstyrelsens krisorganisation och ledningsstöd för MTE Värmland/Närke (Motor- och transportenhet).

Nästkommande tillfälle att gå grundkurs är sommaren 2019 ! Mer information om kurstider kommer att publiceras
på fro.se i början av 2019.

För mer information och intresseanmälan - kontakta undertecknad !

Olle Kandell
070-594 2615
olle.kandell@fro.se