Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Kontakta oss - Värmland

 Här hittar du uppgifter för att söka kontakt med förbundets funktionärer

 Förbundsstyrelsen   Hemtelefon   Mobiltelefon
 Förbundsordförande 2018-2019
 Christer Pettersson 054-155446  070-5353197
 Vice förbundsordf 2019-2020
 Per Ekblom  0563-72371  070-2131998
 Förbundssekreterare 2018-2019
 Olle Kandell  --  070-5942615
 Förbundskassör 2019-2020  Thore Granlund  054-832224  070-7222410
 Ledamot 2019
 Bernt-Ove Söderman  0533-13856  070-6742631
 Ledamot 2019
 Thomas Lönn  0591-51584  070-6093895
 Ledamot 2019
 Ulf Persson  0563-60910  070-6655647
 Ledamot 2019
 Björn Henningsson  --  070-6739275
 Ersättare 2019
 Rolf Tjäder  054-872731  070-3156718
 Revisorer & Valberedning      
 Revisor  Rune Eriksson  054-833552  070-2427908
 Revisor  Kjell Högström  054-573970  0730-716619
 Revisor, ersättare  Lars Pettersson  --  
 Valberedare 1 (sammankallande)  Lars Pettersson  -  070-6607176
 Valberedare 2  Bennie Danielsson  0563-51673  070-5167311
 Valberedare 3
 Lennart Carlsson    
 Funktionärer - handläggare
     
 Medlemsadministration & logistikstöd
 Lars Pettersson    Se ovan  
 Avtalshandläggare civil; 
 Materielförvaltare;
 Sbhandl (signaler mm)
 Olle Kandell      "  "
 Rekrytering; Stationschef SL4AP &
 Sbhandl (SIP-administratör)
 Per Ekblom      "  "
 Amatörradio &
 Stationschef SL4ZXZ
 Rolf Tjäder      "  "
 Stationschef SL4ZXL  Lennart Carlsson    

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök