Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Välkommen till FRO Värmland

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

 
FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessa för förbund respektive avdelningar.

IMG 2295 low

FRO Värmland är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Värmlands län. Förbundet har ingen uppdelning i lokala avdelningar. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Karlstad. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i Värmlands hemvärnsbataljon.
Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Även uppdraget MOLOS (Svenska Kraftnät) finns genom den enhet som är lokaliserad till Örebro län.


Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn. 
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder.

O-Ringen 2017 - Värmland

Årets O-ringen är genomförd !  FRO Värmland, förstärkt ur Skaraborg, eller man kan också säga att det är en "insatsgrupp" ur Sambandsenhet Karlstad, var igång som support åt tävlingsorganisationen. Den personella bemanningen var begränsad till två Help-deskar - en på centralorten och en på aktiv arena för OL. Två relästationer användes för centralorten, placerade på Arvika sjukhus i samarbete med Landstinget. Dessa var till stöd för serviceverksamheten inom centralorten repektive bussterminal, trafikvakter och parkering.

På arena/OL användes också relä för trafik & parkering. Utöver dessa fanns på arenan också ett antal nät för direkttrafik
avsedda för kiosker, service, IT-/Radiosupport, Arenaledningen och O-Ringens övergripande ledning.
Sjukvårdssambandet hanterades i år helt över Rakel, under Landstingets ansvar.

Vid sidan av huvudarenorna OL fanns också radionät för MtbO (Mountainbike) som kördes på andra platser i länet
med etapper i trakten av Gräsmark, Sunne och Kil. Avslutningsdagen kördes MtbO NV om O-ringenstaden, med målgång gemensam med OL på Westom motorstadion. Även delen PreO stödds med radio och genomfördess på platser inom och nära Arvika stad.

Några "snap-shots" åskådliggör exempel på "miljöer" vi verkade i. (Bilder: Jan-Erik Johansson & Olle Kandell.)

Helpdesk - Taserudsskolan - Arvika 
 

Här testas tillfälligt relä av Björn Henningsson och O-Ringens kontaktperson radio, Anders Weinestedt

 

 

 

 

 

 

Samgruppering med sjukvårdsledning på arenan

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök