Vi behöver fler operatörer till Sambandsenhet Karlstad !

Vi har behov av fler operatörer för bemanning av vår civila Sambandsenhet Karlstad (SE Ks). Grundförutsättning är att vara eller bli medlem i FRO samt att godkänt göra nödvändig grundutbildning. Du ska vara frisk och ha normala fysiska förutsättningar för verksamheten. Man behöver om man har en anställning, även få ett medgivande från sin arbetsgivare. Har Du tidigare utbildning/kompetens som civil/militär signalist, erfarenhet av nätverksteknik etc, är det meriterande och valideras för att klargöra vilket slutligt behov av utbildning som finns för den enskilde.
En viktig förutsättning är att man INTE samtidigt kan ha ett avtal med någon annan organisation.

Grunden för enhetens verksamhet har baserats på ett avtal mellan FRO Värmland och Länsstyrelsen i Värmland, vilket dock är under omförhandling. För närvarande är ledningsstöd för MTE Värmland/Närke (Motor- och transportenhet) ett av uppdragen.

Nästkommande tillfälle att gå grundkurs blir sommaren 2022 !
Mer information om kurstider finns på fro.se.

För mer information och intresseanmälan - kontakta undertecknad !

Olle Kandell
070-594 2615
olle.kandell (at) outlook.com