Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Verksamhet FRO Värmland

Här sammanfattas kommande verksamheter inom förbundet.  För vissa länkas till fördjupad information.

Aktiviteter med fastställt datum redovisas i kalendern - förbundsaktiviteter
samt i förbundets del av FRODOK

"Blänkare" kommer normalt att finnas på förbundets startsida.

Kurser m.m Målgrupp
Träningsnät (T-nät) - drivs tv inte inom förbundet. Deltagande i det nationella nätet SwALE på HF är möjlig och ingår som delaktivitet.
Begränsade möjligheter att delta enskilt finns därutöver - kontakta styrelsen rörande materiel. 
 

Kurser inom uppdragsverksamheten redovisas i FRO gemensamma katalog
per uppdragsgivare:
Försvarsmakten/Hemvärnet
Samhällets krisberedskap

Signalungdom

 

Förbundsstämma (årsmöte) genomförs årligen omkring vecka 8-9
- se vidare i förbundsaktiviteter under kalendern till höger
och kallelse

Medlemmar i förbundet
och särskilt inbjudna

Förbundsstyrelsens möten 
- se förbundsaktiviteter under kalendern till höger

Enligt kallelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök