Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Kontakta oss - Värmland

 Här hittar du uppgifter för att söka kontakt med förbundets funktionärer

 Förbundsstyrelsen   Hemtelefon   Mobiltelefon
 Förbundsordförande 2022-2023
 Per Ekblom  --  070-2131998
 Vice förbundsordf 2021-2022
 Björn Henningsson  --  070-6739275
 Förbundssekreterare 2022-2023
 Olle Kandell  --  070-5942615
 Förbundskassör 2021-2022  Christer Pettersson
 --  070-5353197
 Ledamot 2022
 Thomas Lönn  0591-51584  070-6093895
 Ledamot 2022
 Ulf Persson  0563-60910  070-6655647
 Ledamot 2022
 Rolf Tjäder  --  070-3156718
 Ledamot 2022
 Jan-Åke Herbertsson  --  070-2605451
 Ersättare 2022
 Jan Olov Johansson  --  072-2029426
 Revisorer & Valberedning      
 Revisor  Rune Eriksson  --  070-2427908
 Revisor  Kjell Högström  054-573970  0730-716619
 Revisor, ersättare  Lars Pettersson  --  
 Valberedare 1 (sammankallande)  Lars Pettersson  --  070-6607176
 Valberedare 2  Bennie Danielsson  0563-51673  070-5167311
 Valberedare 3
 Rune Eriksson  --  
 Funktionärer - handläggare
     
 Avtalshandläggare & Utbildnings-    planering FM/Hv (FRO medlemmar & andra placerade i ledningssystem-befattningar)  Per Ekblom   Se ovan   Se ovan
Avtalshandläggare civil; 
 Materielförvaltare;
 Sbhandläggare (signaler mm)

 Medlemsadministration
 Olle Kandell      "   "
 Logistikstöd  Lars Pettersson      "    "
 Rekrytering; Stationschef SL4AP &
 Sbhandläggare (SIP-administratör)
 Per Ekblom      "    "
 Amatörradio generellt - 
 Stationschef SL4ZXZ
 Rolf Tjäder      "   "
       

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök