Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Kontakta oss - Värmland

 Här hittar du uppgifter för att söka kontakt med förbundets funktionärer

 Förbundsstyrelsen   Hemtelefon   Mobiltelefon
 Förbundsordförande 2020-2021
 Per Ekblom  --  070-2131998
 Vice förbundsordf 2020
 Björn Henningsson  --  070-6739275
 Förbundssekreterare 2020-2021
 Olle Kandell  --  070-5942615
 Förbundskassör 2019-2020  Thore Granlund  054-832224  070-7222410
 Ledamot 2020
 Bernt-Ove Söderman   --  070-6742631
 Ledamot 2020
 Thomas Lönn  0591-51584  070-6093895
 Ledamot 2020
 Ulf Persson  0563-60910  070-6655647
 Ledamot 2020
 Rolf Tjäder  --  070-3156718
 Ersättare 2020
 Jan-Åke Herbertsson  --  070-2605451
 Revisorer & Valberedning      
 Revisor  Rune Eriksson  054-833552  070-2427908
 Revisor  Kjell Högström  054-573970  0730-716619
 Revisor, ersättare  Lars Pettersson  --  
 Valberedare 1 (sammankallande)  Lars Pettersson  --  070-6607176
 Valberedare 2  Bennie Danielsson  0563-51673  070-5167311
 Valberedare 3
 Lennart Skogfeldt   --  
 Funktionärer - handläggare
     
 Avtalshandläggare FM/Hv  Bernt-Ove Söderman  Se ovan  Se ovan
Avtalshandläggare civil; 
 Materielförvaltare;
 Sbhandl (signaler mm)
 Olle Kandell      "  "
 Utbildningsuppföljning inom Hv
 (FRO medlemmar & andra placerade
  i ledningssystembefattningar)
 Per Ekblom      "  "
 Medlemsadministration & logistikstöd  Lars Pettersson    
 Rekrytering; Stationschef SL4AP &
 Sbhandl (SIP-administratör)
 Per Ekblom      "  "
 Amatörradio &
 Stationschef SL4ZXZ
 Rolf Tjäder      "  "
 Stationschef SL4ZXL  Lennart Skogfeldt    

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök