Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Kontakta oss - Värmland

 Här hittar du uppgifter för att söka kontakt med förbundets funktionärer

 Förbundsstyrelsen   Hemtelefon   Mobiltelefon
 Förbundsordförande 2018-2019
 Christer Pettersson 054-155446  070-5353197
 Vice förbundsordförande 2017-2018
 Per Ekblom  0563-72371  070-2131998
 Förbundssekreterare 2018-2019
 Olle Kandell    070-5942615
 Förbundskassör 2017-2018  Thore Granlund  054-832224  070-7222410
 Ledamot 2018
 Bernt-Ove Söderman  0533-13856  070-6742631
 Ledamot 2018
 Rolf Tjäder 054-872731  070-3156718
 Ledamot 2018
 Thomas Lönn  0591-51584  070-6093895
 Ledamot 2018
 Ulf Persson  0563-60910  070-6655647
 Ersättare 2018
 Björn Henningsson    
 Revisorer & Valberedning      
 Revisor  Rune Eriksson  054-833552  070-2427908
 Revisor  Kjell Högström  054-573970  0730-716619
 Revisor, ersättare  Lars Pettersson    
 Valberedare 1 (sammankallande)  Lars Pettersson  -  070-6607176
 Valberedare 2  Bennie Danielsson  0563-51673  070-5167311
 Valberedare 3
 Lennart Carlsson    
 Funktionärer - handläggare
     
 Medlemsadministration & logistikstöd
 Lars Pettersson    Se under  förbundsstyr
 Utbildnings- & avtalshandläggare; 
 Materielförvaltare; Sbhandl (signaler
 mm)
Olle Kandell " "
 Rekrytering; Stationschef SL4AP &
 Sbhandl (SIP-administratör)
 Per Ekblom      "  "
 Amatörradio & Stationschef SL4ZXZ  Rolf Tjäder      "  "
 Stationschef SL4ZXL  Lennart Carlsson   -

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök