Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Välkommen till FRO Värmland

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

 
FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessa för förbund respektive avdelningar.

IMG 2295 low

FRO Värmland är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Värmlands län. Förbundet har ingen uppdelning i lokala avdelningar. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Karlstad. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i Värmlands hemvärnsbataljon.
Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Även uppdraget MOLOS (Svenska Kraftnät) finns genom den enhet som är lokaliserad till Örebro län.


Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn. 
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder.

Förbundsstämman 2020 genomförd

Årets förbundsstämma genomförd !

Lördag den 29 feb genomfördes förbundets ordinarie stämma för 2020. Denna gång förlagd till en av Forshagas äldsta byggnader, Ordenshuset Hvilan.

Innan de formella stämmoförhandlingarna tog sin början genomförde Claes-Göran Johansson från Länsstyrelsen
en intressant presentation av den nya civila totalförsvarsplaneringen och bakgrunden till denna.
Denna är en viktig del även för FRO i det fortsatta rekryterings- och planeringsarbetet. Det är ju trots allt
rollen som stöd till samhället i olika fromer som motiverar vår förenings existens ...

Stämmoförhandlingarna leddes på ett sedvanligt smidigt sätt av Bengt H. De beslut som togs följde de förslag
som styrelsen lämnat, dvs ingen större dramatik. Med andra ord är detaljerna i de dokument som ligger i
FRODOK fortfarande aktuella (direktlänk HÄR). Justerat protokoll är utsänt med epost och upplagt i FRODOK.
Uppgifter om styrelsen kan man också hitta under länken "Kontakta oss" till vänster.

Efter den formella delen av stämman överlämnades ett FRO-standar som förbundets tack till Christer P, som
efter åtta år, nu lämnade styrelsen.

Som slutkläm på eftermiddagen serverades en utmärkt måltid - stort tack till Inga-Britt och Rolf T !

Vi behöver fler operatörer till Sambandsenhet Karlstad !

Vi har behov av fler operatörer för bemanning av vår civila Sambandsenhet Karlstad (SE Ks). Grundförutsättning är att vara eller bli medlem i FRO samt att godkänt göra nödvändig grundutbildning. Du ska vara frisk och ha normala fysiska förutsättningar för verksamheten. Man behöver om man har en anställning, även få ett medgivande från sin arbetsgivare. Har Du tidigare utbildning/kompetens som civil/militär signalist, erfarenhet av nätverksteknik etc, är det meriterande och valideras för att klargöra vilket slutligt behov av utbildning som finns för den enskilde.
En viktig förutsättning är att man INTE samtidigt kan ha ett avtal med någon annan organisation.

Grunden för enhetens verksamhet har baserats på ett avtal mellan FRO Värmland och Länsstyrelsen i Värmland, vilket dock är under omförhandling. För närvarande är ledningsstöd för MTE Värmland/Närke (Motor- och transportenhet) ett av uppdragen.

Nästkommande tillfälle att gå grundkurs är kommande sommar ! Mer information om kurstider kommer att publiceras
på fro.se i början av 2020.

För mer information och intresseanmälan - kontakta undertecknad !

Olle Kandell
070-594 2615
olle.kandell@fro.se

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök